מצמיח ישועה

שבבי מופת ואמונה בזכות מצוות שמירת השמיטה.
עדויות מופלאות מכלי ראשון של חקלאים גיבורי כח כפי שסופרו בסוף שנת השמיטה תשע"ה