קרן הקודש של גדולי ישראל שליט"א לקיום מצוות השביעית בארץ ישראל

וְשָׁבְתָה הָאָרֶץ שַׁבָּת לַד'

שמיטה זו החובה של כולנו. של כל יהודי ויהודי.

הם נטשו את הכל, עזבו את השדות במסירות נפש הרואית, איבדו את פרנסתם, ונכנסו למסע ארוך ומאתגר הכרוך בהוצאות ענק לכל אורך השנה. אנו מצווים לסייע להם, לתמוך בהם כדי שיוכלו להמשיך לשבות.

זו הזכות שלנו בארץ ישראל, זו החובה שלנו! 

נגן וידאו

'מגילת משביתי הארץ'

כל שמות ישראל

במגילה אחת

לאחר 1951 שנות ציפייה בגלות, מאז חורבן הבית,
זכינו לראשונה להזדמנות להשבית את רוב הקרקעות החקלאיות המוחזקות בידיים יהודיות בארה"ק,
ובכך לקיים את תנאי התוה"ק ליומנו בארץ ישראל.

כל יהודי משבית דונם, 
ושמו ייחרט ב'מגילת משביתי הארץ' שיונח מול מקום המקדש עד שיבוא אליהו.
מפתחו הארון יימסרו לידי גדולי מאורי וצדיקי הדור שליט"א.

גם אתה תיהיה חלק בהיסטוריה

מצטרפים לגדולי מאורי וצדיקי הדור שליט"א
שכבר הצטרפו ל'מגילת משביתי הארץ' 
כל שמות עם ישראל יהיו שם – גם שלך

שותפים למצווה > שותפים בברכה​

השותפות

גדולי ישראל ובראשם מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי שליט"א ומרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א הורו לכל אחד ואחד מאיתנו, כי הדרך הטובה ביותר להיות שותף במצוות שביעית היא לתמוך ולגרום לעוד חקלאי לשבות בשביעית באמצעות 'קרן השביעית'.

מאות חקלאים ממתינים לדעת אם יש מי שיתמוך בהם, אם ישמרו שמיטה כהלכתה.

השותפות שלך תכריע: כן או...לא.

50 ש"ח לחודש עד סוף השמיטה

הוראת גדולי הדור שליט"א

גדולי הדור שליט"א במעמד חתימת שותפות עם חקלאי גיבור כח

הברכה

כשאתה חותם שותפות עם קרן השביעית, אתה בפועל לקיום מצוות השמיטה בארץ ישראל. באמצעות השותפות שלך 'קרן השביעית' תפעל ותסייע לחקלאי להשבית את הקרקע ולהמשיך לשכור אדמותיו בשביעית ובכך אתה גורם באופן ישיר לקרקע חקלאית אמיתית שמגדלים בכל 6 השנים לשבות בשמיטה, כציווי התורה: "זרעו שש והשמיטו שבע כדי שתדעו שהארץ שלי היא".

בשותפות זו אתה זוכה להבטחת התורה הקדושה "וציויתי את ברכתי לכם" ולהבטחת גדולי הדור שליט"א: לשפע, ברכה ולשמירה אמיתית.

50 ש"ח לחודש עד סוף השמיטה

ארץ ישראל והשמיטה / נתונים

ארץ ישראל והשמיטה / נתונים

זכינו בשעה טובה שרוב הקרקעות הפרטיות בארץ ישראל מושבתות בשנת שמיטה זו, לראשונה מאז חורבן בית המקדש.

תנו עוז לחקלאים גיבורי הכוח לעמוד באתגר מורכב זה, ולהמשיך לשמור את מצוות השמיטה כהלכתה, לכל אורך השנה ולהתמודד עם כל העלויות הכרוכות בכך.

חזון השמיטה

היעד של קרן השביעית הוא להשבית בשמיטה תשפ"ב כמה שיותר מאדמות ארץ ישראל אשר הינם בבעלות יהודית
ובשמיטה תשפ"ב יקיימו את ציווי הקב"ה:

וְשָׁבְתָה הָאָרֶץ שַׁבָּת לַד'

ובזה נזכה לברכת התורה ולהבטחתה: 

וְצִוִּיתִי אֶת בִּרְכָתִי לָכֶם…
וִישַׁבְתֶּם לָבֶטַח בְּאַרְצְכֶם

אודות קרן השביעית

"קרן השביעית" נוסדה בערב שנת שמיטה ה'תש"מ (1979-80), על ידי מרן הגאון הצדיק רבי בנימין מנדלזון זצוק"ל גאב"ד קוממיות. הקרן הוקמה בשליחות ובנשיאות גדולי ישראל ופוסקי ההלכה בעולם היהודי כולו, במטרה להשבית כמה שיותר מקרקעות ארץ ישראל בשביעית, להרבות שומרי שמיטה בכל רחבי ארץ ישראל ולהיות זרוע מכוונת, מדריכה ומסייעת במימון ובתמיכה בחקלאים שומרי השמיטה כהלכתה.
פעילויות אלו כוללת:
1. הדרכה מקצועית והלכתית כהכנה לקראת שנת השמיטה פעילות הדורשת הערכות מוקדמת של חודשים ארוכים לפני כניסת שנת השמיטה.
2. סיוע לחקלאים שומרי השמיטה לנהל את חייהם ברמת חיים מינימלית לכל אורך שנת השמיטה ובתקופה שלאחריה.
3. לעמוד בחבויות הכלכליות הנובעת מהצרכים ומהמצבים שמציבה החקלאות המודרנית בפני שומרי השמיטה ובעלויות שכירות הקרקע ע"מ שתושבת ולא תוחזר לבעלי הנחלה ותעובד חלילה בשביעית.

צור איתנו קשר>

טל': 1800-300-544
'קרן השביעית' עמותה מס' 58-010-0972
ת.ד. 50010 ירושלים  • לתרומה בהפקדה: בנק פאג"י סניף 185 ח-ן 409485101 ע"ש קרן השביעית  • לעמותה אישור מוסד ציבורי לענייני תרומות לפי סעיף 46 לפקודה

צור איתנו קשר>

טל': 1800-300-544
'קרן השביעית' עמותה מס' 58-010-0972
ת.ד. 50010 ירושלים  • לתרומה בהפקדה: בנק פאג"י סניף 185 ח-ן 409485101 ע"ש קרן השביעית  • לעמותה אישור מוסד ציבורי לענייני תרומות לפי סעיף 46 לפקודה