קרן השביעית מסייעת בהשבתת כשש מאות אלף דונמים ברחבי הארץ
באמצעות תמיכה וסיוע לחקלאים במהלך כל שנת השמיטה
בתרומתך הינך לוקח חלק ושותפות בחובת וזכות שמירת השמיטה בארץ ישראל

לתרומה

סכום התרומה
מס' תשלומים


Connecting to PCI Server...