מרגש:

כשהחקלאים שומרי שביעית הביאו ביכורים למרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין

לקראת השנה השביעית, חקלאים הביאו ביכורים למרן ראש הישיבה והשתתפו במעמד ברכת האילנות

"רֵאשִׁית בִּכּוּרֵי אַדְמָתְךָ תָּבִיא בֵּית ה': במעמד מרגש שנערך השבוע ביוזמת קרן השביעית, עשרות חקלאים שומרי שמיטה כהלכתה, מלווים עם מנכ"ל קרן השביעית ר' בנימין כהן, הביאו "ביכורים" למרן ראש הישיבה מפירות השנה השישית (טבל וודאי).

מרן ראש הישיבה שליט"א חיזק את החקלאים גיבורי הכח. "ידוע מה שנאמר על שומרי השמיטה 'גיבורי כוח', יש פסוק בתהלים גיבורי כוח עושי דברו לשמוע בקול דברו, זה הולך על מלאכים, מלאכים זה גיבורי כוח עושי דברו לשמוע בקול דברו, זאת אומרת גיבורי כוח שומרי שמיטה הם בדרגה של מלאכים, כמו מלאך, נגד הטבע, יותר, נגד הטבע, למעלה מן הטבע.

"אדם שמתנהג בתורה ובמצוות למעלה מן הטבע, הוא זוכה גם להנהגה כזאת מן השמים, שנותנים לו גם כן ישועות למעלה מן הטבע, מידה כנגד מידה, אם הוא מתגבר נגד הטבע אז גם הוא יזכה לישועות מן השמים והצלחה נגד הטבע, וזה דבר ידוע, שומרי שמיטה זוכים לישועות מיוחדות, זה דבר ידוע".

"בעזרת השם, אשריכם שומרי שמיטה שאתם יש לכם הזכויות הגדולות שיש לכם, ואתם גם מזכים את כל הציבור, אם יש בעלי מדרגה בעלי זכויות זה מזכה את כל הציבור, זה משפיע על הציבור ומזכה אותם, כך ידוע, אז אתם יש לכם זכויות של זיכוי הרבים, זיכוי הרבים בדברים חשובים מאד".

"בעזרת השם תזכו יחד עם המסייעם להחזיקם בשנת השמיטה להצלחה בכל מה שאתם צריכים, בחינוך הילדים וגם בפרנסה ובמשפחה,  הרבה נחת, בריאות ונחת מכל המשפחה בעזרת השם הלאה גם כן , בשורות טובות וישועות גדולות".

המעמד הסתיים בשירת כי אורך ימים כאשר החקלאים עוברים להתברך אצל מרן ראש הישיבה, שחיזקם ועודדם לקראת מצוות שבת הארץ בשנת השמיטה הבעל"ט תשפ"ב.

אולי יעניין אותך גם: