מרגש:

הגאון הגדול רבי דב לנדו לחקלאי: "ברכני שאזכה להמשיך להרביץ תורה"

מיד לאחר חתימת שטר השותפות באמצעות קרן השביעית, ראש ישיבת סלבודקא ביקש מהחקלאים שיברכו אותו שיזכה "להמשיך להרביץ תורה לתלמידים ולכל עם ישראל"

מרנן ורבנן גדולי ומנהיגי הדור חתמו בשבועות האחרונים על שותפות עם חקלאי במצוות שמירת השמיטה באמצעות הקרן השביעית, שנוסדה ע"י מרנא החזון איש ועומדת בנשיאות גאב"ד קוממות הגר"ב מנדלזון שליט"א. בימים האחרונים חתם על כתב שותפות גם מרן ראש ישיבת סלבודקא רבי דב לנדא שליט"א, כשהוא מצטרף לרשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי, ורבינו הגדול מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין, ומרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א.

את המעמד שנערך בביתו של הגר"ד לנדו יחד עם הגאון הגדול רבי יעקב ישראל פוזן, מרא דאתרא זכרון יעקב, והחקלאים יונתן אשתר ובנו שלמה ממושב שתולים, פתח גאב"ד קוממיות הגאון הגדול רבי ישראל יצחק מנדלזון שליט"א, שבירך את החקלאים ממשפחת אשתר ששומרת שמיטה זו השנה הרביעית, ורואה זכות עצומה בהקפדה על מצוות השביעית חרף הקשיים הרבים, בדגש על שנה זו.

הגר"י מנדלזון גרם לקורת רוח מרובה לראש ישיבה כשסיפר בתחילת דבריו, שכאשר משלחת של קרן השביעית הייתה אצל רבינו הגדול מרן ראש הישיבה רבי גרשון אידלשטין, מנכ"ל קרן השביעית ר' בנימין כהן אמר ש'החקלאי רוצה את הזכות להיות שותף עם הראש ישיבה'. מיד אמר מרן ראש הישיבה: 'אני רוצה את הזכות להיות שותף עם החקלאי'. 

הגר"ד לנדו הגיב מיד ואמר: "נלך בדרכו של רבינו הגדול רבי גרשון שליט"א".

מיד לאחר חתימת שטר השותפות, מרן ראש הישיבה ביקש מהחקלאים שיברכו אותו. החקלאי החל לברך את ראש הישיבה, כשדמעות מציפות את עיניו. מרן ראש הישיבה ביקש מהחקלאי שיברכו שיזכה להמשיך להרביץ תורה לתלמידים ולכל עם ישראל כי הם חיינו ואורך ימינו ורק בזכות התורה ששומרת על עם ישראל יש לנו זכות קיום כאן במדינה.

מיד לאחר מכן החקלאי, שרושמו העז של המעמד ניכר על פניו, פנה בבקשה נרגשת ובמחילה מכבוד התורה באם יורשה לו "לבקש כשותפים להטריח את ראש הישיבה לבוא אלינו ולברך אותנו ולחזק את כל החקלאים שומרי השמיטה בתוך שבילי השדות שראש הישיבה שותף בהם".

ראש הישיבה התעניין לדעת היכן השדה וכמה זמן נסיעה מב"ב והשיב להם שאין ביכולתו להבטיח אך לכבודם ומסירות נפשם שהוא ישתדל, בל"נ. לאחר מכן בירך מרן ראש הישיבה את הבן החקלאי שיזכה לבנים ובני בנים זרע ברך ד' שיגדלו בבריאות עפ"י דרך התורה ויעשו נחת לבורא עולם.

המעמד ההיסטורי הסתיים כשראש הישיבה ביקש להביא יין ולכבד את המשתתפים בברכת הגפן ושתיית לחיים, הציבור הצטרף בריקוד לכבוד התורה ולכבודה של מצווה, בשירת 'תהא השעה הזאת שעת רחמים'.

עם החקלאי'.

אולי יעניין אותך גם: