"כדי שתדעו שלי הארץ" / שאלות ותשובות נפוצות

"קרן השביעית" היא הזרוע ההלכתית המרכזית המסייעת ותומכת בחקלאים גיבורי כח השומרים שמיטה כהלכתה.

קרן השביעית הינה קרן הקודש של גדולי ישראל מכל החוגים והעדות המכוונים את דרכה, מאז הוקמה בעמל על ידי נשיאה מרן הגאון הצדיק רבי בנימין מנדלזון זיע"א גאב"ד קוממיות

השמיטה הבעל"ט זו תהיה השמיטה ה 11 בה תשבות ארץ ישראל בעולה ויגיעתה של קרן השביעית כפי שתבע ודרש מייסדה הגדול מרנא החזון איש זיע"א

קרן השביעית מאגדת בתוכה את כל חלקי ורובדי היהדות הנאמנה בכל רחבי תבל. הקרן הינה קופת הקודש היחידה בעולם כולו התומכת כלכלית בחקלאים גיבורי כח אין עוד שום ארגון בכל רחבי תבל התומך בחלקאים שומרי שביעית!

פעולות קרן השביעית כוללת:

  1. הדרכה מקצועית והלכתית כהכנה לקראת שנת השמיטה פעילות הדורשת הערכות מוקדמת של חודשים ארוכים לפני כניסת שנת השמיטה.
  2. סיוע לחקלאים שומרי השמיטה לנהל את חייהם ברמת חיים מינימלית לכל אורך שנת השמיטה ובתקופה שלאחריה,.
  3. לעמוד בחבות הכלכליות הנובעת מהצרכים ומהמצבים שמציבה החקלאות המודרנית בפני שומרי השמיטה.

את פעילותה ההלכתית של הקרן – והשבתת הארץ בפועל בהנחייה לאלפי גיבורי הכח מוביל בית הדין המיוחד לענייני שביעית של 'קרן השביעית', בית הדין שהוקם על ידי מרנן ורבנן גדולי ישראל מכל החוגים והעדות, לכינון מצוות השביעית בארץ הקודש שבשליחותם מונה הגאו רבי שאול רייכנברג שליט”א בעמ”ס “משפטי ארץ” ועוד, מראשי בית המדרש להלכה בהתיישבות\ להיות הרב המנחה והפוסק על כל שאלות החקלאים בשטח.

'קרן השביעית' שהינה עמותה ציבורית שנוסדה על ידי מרן רבי בנימין מנדלזון זצ"ל רבה של קוממיות, ומאגדת נציגי ציבור עתירי ניסיון לצד אנשי מקצוע הכולל מומחי חקלאות, נציגי ענפי החקלאות לענפיה ונציגי הלכה. את פעילות האגודה מלווים בקביעות רו"ח ועו"ד. לאגודה אישור ניהול תקין ותרומות לאגודה מוכרים לצורכי מס לפי סעיף 46 לפקודה

  • רישום ומיפוי שטחי החקלאות ברחבי הארץ ומיפויים לאזורים ולמגדלים שומרי שביעית.
  • גיבוש וניהול מצבת חקלאים שומרי שמיטה, באמצעות פגישות אישיות וקבוצתיות במאות יישובים חקלאיים ברחבי הארץ ומתן הוראות והדרכות רציפות על ידי צוות ההדרכה בשטח, בכתב ובעל פה.
  • ייעוץ מקצועי מתמשך כהכנה לשנת השמיטה הכנת המערך הטכני והציוד בשטח, הדרכה מקצועית על הטיפול ביבולי חיטה ודגנים, טיפול בפרדסים, טיפול בגידולים, טיפול במצעי גידול (חממות) בכדי לצמצם הפסדים פוטנציאלים משנת השמיטה.
  • טיפול וייעוץ להמשך קיום קווי שיווק וערוצי מכירת תוצרת חקלאית לשווקים. השתלבות בהסדר 'אוצר בית דין' ובניית מערך תואם.
  • עידוד וליווי רציף לחקלאים שומרי השמיטה, החל בהכנות הקודמות לשנת השמיטה ולכל אורך השנה, בייעוץ הלכתי קבוע בכל העניינים ההלכתיים והמקצועיים העולים על הפרק בתקופה זו.
  • תמיכה כלכלית – סיוע לחקלאים גיבורי הכח המשביתים את שדותיהם למשך השנה ומאבדים את מקור הכנסתם. חקלאים אלה זקוקים לסיוע לא רק בשל העדר מקור הכנסה, אלא גם ובעיקר בשל ההוצאות הכרוכות בהפקרת שדותיהם. תשלומים על ציוד חקלאי מוחכר או משכנתאות בנקאיות שחיוביהן ממשיכים בין אם החקלאי מעבד את שדותיו ובין אם לאו. תמיכה זו מושגת ברובה בעזרת הציבור.

בהוראת מרנן ורבנן שליט"א – חובת השמיטה הינה חובה על הכלל כולו. שומרי השמיטה הינן 'חיל החלוץ' אך הם שלוחי העם כולו לקיים את מצוות השמיטה כרצון נותן התורה.

בהתאם לכך, חותם כל בית אב על 'שותפין' – זהו כתב שותפות והתחייבות עם שומר שמיטה, שותפות אמת הנעשית דרך שליחי החקלאים הלא היא קרן השביעית, כאשר אני חותם אני שותף של ממש עם החקלאי באדמתו, בשביתתו ובקיום המצווה.

השותפות הינה גם הלכתית וגם קניינית, כאשר קרן השביעית ערכה חוזה משפטי וקנייני מחייב לשותפות של ממש בין ה'שותפין' לגיבורי הכח.

בשונה מקניית 'חלק ארבע אמות בארץ ישראל' – פעילות שעניינה חלק בארץ ללא כל חובה אמיתית של קיום השמיטה וללא כל פיקוח והשפעה ממשית על ענייני ההלכה, הרי ש'שותפין' – אותה שותפות שקבעו גדולי ישראל בעצמם, זו שותפות בקרקע החייבת בהשבתה על פי דין, קרקע חקלאית הפועלת כל ששת השנים, קרקע שתשבות רק בגלל שותפות ותמיכה זו, וקרקע שתשבות בפיקוח הלכתי מלא של 'בית דין לענייני שמיטה שע”י קרן השביעית' וקרקרע שכל כספי השותף בה ילכו %001 לתמיכה בחלקאים – קיום מצווה ללא מכשול, 100% מצווה ללא 'תיווך' וללא כל רווח.

100% שמיטה 100% מצווה בטהרתה.

בהוראת גדולי ישראל שליט"א ובשליחותם, הוקם מערך ארצי של גבאי קהילות הקודש בכל רחבי הארץ, הפועלים יחדיו בשליחות אחת לחיבור בין הקהילות התורניות ורבבות שומרי התורה ויראי ד' – עם גיבורי הכח.

המיזם המיוחד מחדד את חובת ה'שותפין' וחותר למציאות בה כל קהילה מאמצת בנדבת לב מספר של דונמים וחלקי קרקע שישבתו בשביעית מכל מלאכה – בזכות שותפות ייחודית זו.

חברי פורום הקהילות פועלים בשליחות קודש של ממש: לקיים רצון רבותינו וחרדת לבבם, להבטיח ששמיטה תשפ"ב לא תיפול מקדומותיה אלא תתעצם ותקדש שם שמים ותחיש את ביאת הגואל כמובטח לישראל: "במוצאי שביעית בן דוד בא – אם ישמרו שביעית!"

ציבור החקלאים שהצטרפו ומצטרפים לפעילות, ברובו שומר מסורת המבקשים לשמור גם את "שבת הארץ" באופן הראוי ביותר, בלי לחפש קולות ודרכי קיצור מפוקפקות.

אמת, הממשלה בעידוד "קרן השביעית" ובהשתדלות נציגי הציבור בכנסת ובממשלה בעבר ובהווה, השקיעו רבות בגיוס משאבים לטובת קרן לסיוע לחקלאים שומרי השמיטה. אולם בכל מקרה, מדובר בסכום נמוך שאינו מתיימר לכסות את העלות התקציבית האדירה של שומרי השביעית הכוללת הוצאות ענק על עבודת ניהול והכנה והפעלת מערך סיוע והדרכה רציף. בנוסף, הקריטריונים לזכאות ממשלתית הפחיתו את היקף התמיכות בחקלאים לכדי 40% לעומת שנת השמיטה הקודמת (כאשר גם סכום זה מגיע באיחור במהלך שנת השמיטה ללא זמן קבוע). זאת ועוד, בשל שינויים בקריטריונים במשרד החקלאות לקבלת כספי הסיוע הנ"ל המאפשר לחקלאים שמביתים רק חלק מועט מקרקעותיהם ובחלק הניכר ממשיכים לעבוד ולגדל את האדמה בשביעית כשהם מסמכים על היתר מכירה, בא הדבר על חשבון גיבורי הכח האמיתיים שעליהם אמר רבינו מרן ראש הישיבה "גיבורי כח עושה דברו שבמסירות נפשם לשמירת שמיטה כהלכתה באופן מלא דומים למלאכים" נותר בעבורם רק תקציב מועט מתוך תקציב המדינה. כך שהנטל התקציבי העיקרי והמשמעותי לתמיכה בחקלאים מוטל על כתפי הקרן.

ובנוסף, במצב הנוכחי שתקציב המדינה לא אושר מזה שנתיים, הרי שגם הסיוע לחקלאים אינו מאושר סופית וכל העלויות נופלות על כתפי קרן השביעית.

רוב החקלאים מעבדים כיום שטחים גדולים, הכרוכים בהוצאות גבוהות במיוחד, ולפי הקריטריונים  של משרד החקלאות, במידה והחקלאי לא מצליח להראות רווח תפעולי מהשנים שקדמו לשנת השמיטה אינו זכאי לקבלת סיוע בשנת השמיטה.

אין להשוות בין השניים. "בנוהג שבעולם אדם עושה מצווה ליום אחד, לשבת אחת, לחודש אחד, וממשיך לפעול לפרנסתו בשאר ימות השנה. שונה מאוד החקלאי שרואה את שדהו בור, כרמו בור ומשלם מס ושותק. היש לך גיבור מזה?" במילים אלה קובעים חכמי התלמוד במדרש רבה (ויקרא א') את הבידול המתבקש בין ניסיון ההתמודדות של חקלאי שומר שמיטה במשך שנה תמימה ויותר, לשומר שבת המתנזר ממלאכה מכניסת השבת 24 שעות ולא יותר.

ובל נשכח שהקלאי אינו משבית את שדותיו לשנה תמימה. עליו להתנזר ממלאכתו כמה חודשים קודם לשביעית וכמה חודשים לאחר השביעית בהתאם לסוג הגידול באדמותיו.

ראשית, זוהי המצווה היחידה בתורה שכל אחד ואחד יכול לקיימה רק אם וכאשר יהיה שותף עם חקלאי גיבור כח או יהיה חקלאי בעצמו. אינה דומה היא למצווה שלא יכול אני לקיימה כמו הקרבת קרבן. זוהי מצווה שאני יכול לקיימה ואם נתעלם ממנה, נתבע על כך.

וכל פתרון אחר, כגון קניית ד' אמות אינו קיום המצווה. שכן אינו כרוך במסירות נפש והשבתה. שא"כ, נצטרך כולנו גם לקנות ד' אמות בגג הבניין בכדי לקיים את מצוות 'ועשית מעקה לגגך'.

 

זוהי מצווה שהניסיון שלה הוא הגדול והקשה משאר המצוות. זוהי התמודדות יומיומית קשה המחייבת גבורה ואמונה. זוהי מצווה הכרוכה בהוצאה כספית אדירה ובהפסקת כח הפרנסי העיקרי של המשפחה כולה: עבודת האדמה.

זוהי המצווה היחידה שאת שומריה כינוי חכמים במילה ההירואית 'גיבור'! – "גיבורי כח", לא פחות.

דווקא בשל כך, מצווה נדירה זו כל השותף בקיומה הן בפועל והן באמצעות סיוע ועזרה לשובתים, זוכה להתברך בברכה המיוחדת ובהבטחת מלכו של עולם נותן התורה אותה חקק לדורות כהבטחה ברורה ונצחית: "וציוויתי את ברכתי לכם". שכר זה מובטח לעם היהודי כולו, כולל אלה המסייעים לשומרי השמיטה, לא רק לשנה אחת, אלא לשנה השישית – ערב שנת השמיטה, לשנת השמיטה עצמה, וגם לשנה השמינית שבאה בעקבותיה.

ומן העבר השני, הזהירה התורה וקבעה את אחריותנו כולנו – הכלל והפרט, על שביתת הארץ בשביעית כנאמר בתורה בפרשת בחוקותי על גלות עם ישראל מארצו:  אָז תִּרְצֶה הָאָרֶץ אֶת-שַׁבְּתֹתֶיהָ, כֹּל יְמֵי הָשַּׁמָּה, וְאַתֶּם, בְּאֶרֶץ אֹיְבֵיכֶם; אָז תִּשְׁבַּת הָאָרֶץ, וְהִרְצָת אֶת-שַׁבְּתֹתֶיהָ." (ויקרא כו) " וכפי שהרחיבו חכמים במשנה במסכת אבות פרק ה': "גלות באה לעולם על עובדי עבודה זרה, ועל גלוי עריות, ועל שפיכות דמים, ועל השמטת הארץ". אף אחד, מלבד חכמינו שידעו את חומרת מצוות השמיטה כבסיס לזכות ישיבתנו בשלווה וביטחון בארץ ישראל, לא יכול היה לקבוע קביעה כזו. 

מצוות השמיטה הינה מצווה נדירה שבאה אחת לשבע שנים, ועם סיומה צריך להמתין שבע שנים נוספות בכדי לזכות שוב לקיימה. מצווה נדירה זו שאיננה תמידית ואיננה ניתנת להשלמה, החמירה בה התורה עד מאוד וקצבה את עונשה לעומת מתן שכרה המיוחד והחריג לשומריה. גלות מארצנו חלילה, לעומת שפע ברכה בהבטחת שמים והמשך קיומנו בארץ הקודש בשלווה ובביטחון.

החובה הזו מוטלת איפוא, עלינו. עלי ועליך יחד. השותפות במאמציהם של אחינו היקרים, החקלאים בארץ גיבורי הכח, הופכת אותנו לשותף במצווה ומזכה אותנו בחלק בשכר מיוחד. כמה היה יהודי מוכן להשקיע כדי למצוא פתרון לבעיות מעיקות העומדות מולו? לשאלות קיומיות כמו פרנסה, בריאות, חיי משפחה ונחת מלא חפניים?! וכאן מבטיחה התורה במפורש ברכה ישירה משמים. זו בתנאי ולא אולי, "וציוויתי"!

חשוב מאוד לדעת ולהבין של"קרן השביעית" אין כל קשר לאספקת הפירות והירקות בשנת השמיטה המוטלת על גופי הכשרות. מטרתנו העיקרית היא כפי שהורונו גדו"י לדאוג לקיום המצווה 'ושבתה הארץ שבת לד" ולתמוך בחקלאים שומרי השמיטה ולהקים להם פלטפורמת קיום אפשרית והגיונית למשך שנת השמיטה. אספקת התוצרת בפועל, תמחור ואספקה על פי נתוני החלטת 'אוצר בית דין' וכדומה, כל אלו באחריות וועדי שמיטה מקומיים או ארציים שתפקידם לספק לציבור אוכל כשר ומותר לרכישה בשנת השמיטה.

ראשית לפני שנשיב, היינו מציעים לך ליטול פסק זמן קצר ולצאת איתנו לסייר בינות למשעולי השדות, החממות והמטעים הערוכים לשבות בגבורה, לראות את הפעילות הנעשית כדי לעזור לחקלאים לשרוד בשנת השמיטה. אין לנו ספק שתתרשם ותתפעל מכל מה שנעשה כדי לשמור על זכותנו בארץ הקודש. זהו מסע מפעים ומרגש שאיש אינו נותר שווה נפש למולו, מסע מרגש המבהיר את העוצמה, את הגבורה, ואת האחריות המשותפת לכולנו לעזור, לסייע, להציל.

ובמענה לשאלתך: כל אחד מאיתנו יכול לעזור ולסייע כפי מה שביכולתו לעשות למטרה חשובה וייחודית זו. ראשית חשוב לחתום על 'כתב השותפות' כפי שהורו גדולי הדור ופוסקי ההלכה, בו נתמוך ונעניק לכל הפחות 50 שקלים לחודש לכל תקופת השמטה בה החקלאי משבית את אדמותיו, דמי שותפות בסיסיים עם שובתי הארץ, כאשר הקריאה היא לכל יהודי לתרום ולסייע עוד ועוד כפי כוחו, כאשר אפשרי בהחלט לפרוס את התשלום על פני שנת השמיטה כולה או אפילו יותר.

'קרן השביעית' הינה קרן הקודש של כל גדולי התורה והחסידות, פוסקי ההלכה ורבני הקהילות בארץ ומחוצה לה, בדורנו ובדורות הקודמים, במטרה ברורה ומוצהרת: לסייע ולתמוך בשובתי השביעית.  בקריאתם הנשמעת שוב ושוב מעל כל במה אפשרית,  הם מדגישים שזו אינה רק תרומה, אלא חובה קדושה.

בתפקיד יו"ר הקרן, מכהן הרב בן-ציון קוגלר שליט"א אשר כבר בצעירותו כבחור כתת רגליו בשדות המושבים עם הגאון הצדיק רבי בנימין מנדלזון זצוק"ל במטרה לשכנע חקלאים לשמור שמיטה. בתפקיד המנכ"ל משמש כבר שמיטות רבות, הרב בנימין כהן שליט"א. יחד, מנווטים הם את ספינת השביעית בגבורה ועוז ועימם עוד עשרות רכזים ואנשי שטח, מתנדבים ומתנדבות בפעילויות הקירוב.

"קרן השביעית" מוכרת כגורם רשמי לבקרה הדרכה ופיקוח ע"י משרד החקלאות ומנוהלת על ידי מועצת מנהלים, המורכבת מרבנים ואנשי ציבור בהדרכה כלכלית צמודה של רואה חשבון מוסמך. חברי המועצה מפקחים ומדריכים את כל פעילויות הקרן בהתנדבות גמורה. בתרומתך לקרן אתה יכול להיות בטוח עד הקצה, הכסף שלך נתרם 100% לצדקה, 100% מצוות שמיטה!

קרן השביעית אינה מותירה את ה'יש' הרוחני הזה של גיבורי הכח בחלל ריק. בפעילות כבירה ומשותפת עם ארגון 'איילת השחר' מופעל מערך קירוב מדהים ומרגש הפועל סביב מאות גיבורי הכח ובני משפחותיהם, בפעילות עניפה ביישובים ובמושבים, בשיעורים, חברותות, שיחות ומערך קירוב נרחב המניב פירות הילולים.

דגש מיוחד נותנת 'קרן השביעית' ו'איילת השחר' על נשות החקלאים  'גיבורות הכח' לקרבן ולחזקן באמונה וביטחון, בעוצמות הנפש ובגבורת הרוח להן הן זקוקות בימי טרופי פרנסה אלו.

אודות קרן השביעית

"קרן השביעית" נוסדה בערב שנת שמיטה ה'תש"מ (1979-80), על ידי מרן הגאון הצדיק רבי בנימין מנדלזון זצוק"ל גאב"ד קוממיות. הקרן הוקמה בשליחות ובנשיאות גדולי ישראל ופוסקי ההלכה בעולם היהודי כולו, במטרה להשבית כמה שיותר מקרקעות ארץ ישראל בשביעית, להרבות שומרי שמיטה בכל רחבי ארץ ישראל ולהיות זרוע מכוונת, מדריכה ומסייעת במימון ובתמיכה בחקלאים שומרי השמיטה כהלכתה.
פעילויות אלו כוללת:
1. הדרכה מקצועית והלכתית כהכנה לקראת שנת השמיטה פעילות הדורשת הערכות מוקדמת של חודשים ארוכים לפני כניסת שנת השמיטה.
2. סיוע לחקלאים שומרי השמיטה לנהל את חייהם ברמת חיים מינימלית לכל אורך שנת השמיטה ובתקופה שלאחריה.
3. לעמוד בחבויות הכלכליות הנובעת מהצרכים ומהמצבים שמציבה החקלאות המודרנית בפני שומרי השמיטה ובעלויות שכירות הקרקע ע"מ שתושבת ולא תוחזר לבעלי הנחלה ותעובד חלילה בשביעית.

צור איתנו קשר>

'קרן השביעית' עמותה מס' 58-010-0972
ת.ד. 50010 ירושלים  • לתרומה בהפקדה: בנק פאג"י סניף 185 ח-ן 409485101 ע"ש קרן השביעית  • לעמותה אישור מוסד ציבורי לענייני תרומות לפי סעיף 46 לפקודה • טל': 1800-300-544

צור איתנו קשר>

'קרן השביעית' עמותה מס' 58-010-0972
ת.ד. 50010 ירושלים  • לתרומה בהפקדה: בנק פאג"י סניף 185 ח-ן 409485101 ע"ש קרן השביעית  • לעמותה אישור מוסד ציבורי לענייני תרומות לפי סעיף 46 לפקודה • טל': 1800-300-544