לעמותה אישור מוסד ציבורי לענייני תרומות לפי סעיף 46 לפקודה.
קבלה תשלח בדוא"ל מיד לאחר התרומה

מספר דונמים להשבתה
סה"כ לחודש למשך 18 חודשים:
פרטי כרטיס אשראי לתרומה


Connecting to PCI Server...
סטמפה

אודות קרן השביעית

"קרן השביעית" נוסדה בערב שנת שמיטה ה'תש"מ (1979-80), על ידי מרן הגאון הצדיק רבי בנימין מנדלזון זצוק"ל גאב"ד קוממיות. הקרן הוקמה בשליחות ובנשיאות גדולי ישראל ופוסקי ההלכה בעולם היהודי כולו, במטרה להשבית כמה שיותר מקרקעות ארץ ישראל בשביעית, להרבות שומרי שמיטה בכל רחבי ארץ ישראל ולהיות זרוע מכוונת, מדריכה ומסייעת במימון ובתמיכה בחקלאים שומרי השמיטה כהלכתה.
פעילויות אלו כוללת:
1. הדרכה מקצועית והלכתית כהכנה לקראת שנת השמיטה פעילות הדורשת הערכות מוקדמת של חודשים ארוכים לפני כניסת שנת השמיטה.
2. סיוע לחקלאים שומרי השמיטה לנהל את חייהם ברמת חיים מינימלית לכל אורך שנת השמיטה ובתקופה שלאחריה.
3. לעמוד בחבויות הכלכליות הנובעת מהצרכים ומהמצבים שמציבה החקלאות המודרנית בפני שומרי השמיטה ובעלויות שכירות הקרקע ע"מ שתושבת ולא תוחזר לבעלי הנחלה ותעובד חלילה בשביעית.

צור איתנו קשר>

'קרן השביעית' עמותה מס' 58-010-0972
ת.ד. 50010 ירושלים  • לתרומה בהפקדה: בנק פאג"י סניף 185 ח-ן 409485101 ע"ש קרן השביעית  • לעמותה אישור מוסד ציבורי לענייני תרומות לפי סעיף 46 לפקודה • טל': 1800-300-544

צור איתנו קשר>

'קרן השביעית' עמותה מס' 58-010-0972
ת.ד. 50010 ירושלים  • לתרומה בהפקדה: בנק פאג"י סניף 185 ח-ן 409485101 ע"ש קרן השביעית  • לעמותה אישור מוסד ציבורי לענייני תרומות לפי סעיף 46 לפקודה • טל': 1800-300-544